sobota, 21 stycznia 2012

Dla tych, którzy wierzą w moc modlitwy!
Ty jesteś Źródłem wszelkiego Bogactwa.
Niezliczone są klejnoty Twojego Bogactwa i nie wyczerpane jest źródło Twej Boskiej Obfitości.
Mocą Boskiej istoty we mnie osiągam powodzenie i obfitość zgodnie z własnym pragnieniem.
Jako dziecko Twoje mam dostęp do wszelkich źródeł bogactwa i powodzenia.
Obfitość, bogactwo i powodzenie towarzysza mi każdego dnia.
Dzięki Boskiej Mocy we mnie nic nie może stanąć na mojej drodze do osiągnięcia celu.
Wszelkie przeszkody pokonuję z łatwością.
Bogactwo towarzyszy mi zawsze, gdyż mam dostęp do Twego nie wyczerpanego Źródła.
Jestem dzieckiem Boga- wszelkie bogactwo spływa do mojego życia.
Ty Boże jesteś Źródłem mojego bogactwa i dobrobytu , a ja trwam w Obfitości Twojej.

Modlitwa, której autorką jest moją przyjaciółka Lucy :)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz