piątek, 14 czerwca 2013

Książka, która zmieni Twoje życie !

Moc modlitwy 
"Od kilku lat nauka rzuca nowe światło na modlitwę, przyznając coraz częściej, że jest skuteczna,
że naprawdę tworzymy swoją rzeczywistość za jej pomocą. Chcę uściślić, że nie chodzi o takie
modły, w których prosimy Boga o coś lub mówimy mu na różne sposoby, co ma robić.
Nie, istotą twórczej modlitwy nie są ani słowa, ani myśli.
 Jest nią w gruncie rzeczy uczucie.
Modlitwa odzwierciedli twoje pragnienia tylko wtedy, gdy w pełni poczujesz, że już to masz, że
to się dokonało lub że już tym cię obdarowano.
 Uczucie głębokiej wdzięczności jest najbliższe temu stanowi.
Ale nawet to jest związane z konkretnym rezultatem i pewnie nie wzniesie świadomości
wystarczająco wysoko, by zmienić energię w pożądanym stopniu.
Najczystszą formą modlitwy, jaką możemy osiągnąć, jest odczuwanie spokoju - takiego, który
pojawia się wówczas, gdy poddajemy się całkowicie temu, co jest i jakie jest - wiedząc, że Duch
nad wszystkim czuwa i że wszystko będzie dobrze, jeśli usuniemy mu się z drogi.
Tylko wtedy, gdy całkowicie poddamy się istniejącej sytuacji, energia otworzy się na zmiany, a
na czym one będą polegać - Bóg jeden wie! Nie módl się o pokój. Módl się o uczucie, iż panuje
pokój. To najbardziej twórcza modlitwa, jaką możesz odmawiać. Pokój ma największą moc na
Ziemi i z pewnością potrzebujemy go właśnie teraz. Kiedy poczujemy go w swoich sercach,
poznamy Miłość, a świat stanie się jej odzwierciedleniem."

Radykalne Wybaczanie
Colin Tipping
rozdział 14

Chcesz radykalnej  zmiany swojego życia ?
Polecam Ci tą książkę.